Ivareta lyd og bilde minner

Ivareta lyd og bilde minner

Ivareta Lyd og bilde minner

Vi hjelper deg å samle dine lyd og bilde-minner i en sky, på en harddisc eller
på en minnepenn/dvd

fra kr 450,-

hvis du ønsker det. ( Det siste forslaget anbefales kun ved små leveranser)

Når var siste gang du så på lysbilder / dias… Vi hjelper deg å legge minnene over
på en minnepenn som du kan koble direkte til en smart-TV eller laptop / PC’n

Trenger du hjelp til digitalisering?