Opptak

Opptak - Video Aktiv - Bestefar med barnebarn
Opptak

Opptak

Vi er første generasjon som kan gjengi det vi opplever med levende film og lyd
Like viktig kan vi feste våre nære og gjenlevende til film med lyd. De er levende historiefortellere.
Ta vare på deres karisma og det de har på hjertet før det er for sent. Våre etterkommere vil kanskje verdsette dette mer enn vi aner. Trenger du hjelp til å utføre dette opptaket eller andre familiære begivenheter, ring oss..
Vi vet å håndtere slike oppdrag profesjonelt, diskret og rettighetene til slike opptak tilfaller kunden i sin helhet.
Oppdrag som dette utføres med proff bilde og lydkvalitet, og koster: :

fra kr. 4000,-

Av nye opptaksteknikker er det verdt å nevne 360filming, opptakene der tilskueren kan snu rundt på opptaket ditt å bestemme hva han/hun vil se. Vi vil legge eksempler ut på You-Tube med det første…Dette er en svært ny spennende opptaksform, som vi vil se mer og mer av.
Enkelte opptak imponerer mer enn andre. Det er ikke gitt at opptaket blir akkurat slik du hadde tenkt. Noen scener kan det ligge masse arbeid og tolmodighet bak. Filming/fotografering er å tegne med lys.
Vi deler gjerne forskjellige opptaksteknikker med våre kunder.

Trenger du hjelp til digitalisering?