Ivareta lyd og bilde minner

Ivareta lyd og bilde minner

Ivareta Lyd og bilde minner

Vi hjelper deg å samle dine lyd og bilde-minner på en minnepenn (m/filer i en kronologisk rekkefølge), på en harddisc eller på en DVD om ønskelig. 

fra kr 450,-

hvis du ønsker det. ( Det siste forslaget anbefales kun ved små leveranser)

Når var siste gang du så på lysbilder / dias… Vi hjelper deg å legge minnene over
på en minnepenn som du kan koble direkte til en smart-TV eller laptop / PC’n

Trenger du hjelp til digitalisering?